Project

Opleverkeuring Ringoevers

Het uitvoeren van opleverkeuringen voor enkele nieuwbouw woningen in plan Ringoevers te Hillegom. Van de woningen zijn na de keuring opleverrapporten gemaakt waarin een compleet fotoverslag met de geconstateerde gebreken en de herstelmaatregelen is vastgelegd.