BTA_logo_wit

Diensten & werkzaamheden

Vanaf initiatief tot oplevering. BTA-Bollenstreek is de partner om uw project tot een succesvol einde te brengen. We ondersteunen op het gebied van ontwerp, constructie, brandveiligheid en energiezuinigheid.

Vidar & Sebastiaan

Ontwerp / tekenwerk

 • Bouwkundig ontwerp en tekenwerk
  • Het opzetten van een schetsontwerp met 3D visualisatie
  • Het vertalen van het schetsontwerp naar een definitief ontwerp voor aanvragen van een omgevingsvergunning
  • Het begeleiden van het vergunningstraject met externe adviseurs en gemeente
  • Inmetingen op locatie (daar waar archiefbestanden geen duidelijkheid geven, niet volledig zijn of geheel ontbreken)

 • In/exterieur impressies
  • Daar waar 2D tekenwerk niet genoeg duidelijkheid geeft in de wensen van de klant verzorgen we 3D impressies. Hierdoor wordt een ontwerp tastbaar voor klanten die niet bedreven zijn in het lezen van tekeningen.

 • Digitalisering
  • Verouderd tekenwerk kan leiden tot onduidelijkheden in de uitvoering. BTA Bollenstreek kan de oude tekeningen omzetten in een tekening conform de huidige richtlijnen waar het tekenwerk aan behoort te voldoen.
  • De juiste schaal is een vereiste voor goed bouwkundig tekenwerk. Tekeningen die niet op schaal zijn, kunnen we omzetten naar een juiste vorm.

Kwaliteitsborging/keuringen

 • Bouwkundig toezicht
  • Daar waar klanten zich niet helemaal thuis voelen in het bouwkundige aspect van de (ver)bouwplannen, bieden wij het toezicht aan tijdens de bouw. Onze toezichthouder is gespecialiseerd op het gebied van de eisen die gesteld worden vanuit het Bouwbesluit 2012 (algemeen bindende technische bouwregels) en de eisen die gesteld worden vanuit het bestek (project gebonden eisen).
  • Voordat de uitvoering start nemen we samen met u de belangrijkste
   controlemomenten door waarbij een controlerend paar ogen gewenst is. De toezichthouder maakt van ieder bezoek een rapport die u na de realisatie ter beschikking gesteld krijgt.
  • Voordeel: U heeft te allen tijde een compleet verslag van de geconstateerde gebreken, de vastgelegde herstelmaatregelen en het uiteindelijke resultaat.

 • Brandveiligheid
  • Ook op het gebied van brandveilig gebruik van woningen of bedrijfspanden is de kennis aanwezig om u te adviseren in toepassingen van installaties, blusmiddelen of bouwkundige elementen.

 • Opleverkeuring
  • Bij de oplevering van uw nieuwbouwwoning bent u bezig met het moment
   waarop de sleutels van uw nieuwe onderkomen worden overgedragen. Het is dan logisch dat de kritische blik op belangrijke bouwkundige elementen nog wel eens afdwaalt.
  • Samen met u en de aannemer lopen we mee met de oplevering en houden
   we onze focus op de bouwkundige staat van de woning. Dat gaat van
   scheuren in de muur, rommel in de kruipruimte, niet functionerende
   gootsteenafvoer tot krassen in de ramen.
  • Van de volledige ronde door de woning ontvangt u een compleet fotoverslag met de geconstateerde gebreken en de herstelmaatregelen. Dit rapport vervangt niet het (juridisch bindend) opleverformulier van de
   aannemer/ontwikkelaar, maar geeft u wel een goed beeld van de gebreken die nog hersteld moeten worden en de gemaakte afspraken.

Contactformulier

Sattelietbaan 23A

2181 MG Hillegom

Sebastiaan: 06 538 675 28

Vidar: 06 392 339 95

info@bta-bollenstreek.nl

sebastiaan@bta-bollenstreek.nl

vidar@bta-bollenstreek.nl