Project

Aanvraag omgevingsvergunning dakopbouw

Het aanvragen van omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw voor een woning in Velsen-Noord. De aanvraag omvatte ook het wijzigen van het voorgevelkozijn naar de oorspronkelijke situatie en het herbouwen van de mansardekap op het bijgebouw in het achtererfgebied.